13 lipca 2017 zachodnioniemiecka gazeta

Statek operowy

Z mężczyznami, którzy czują miłość ...

NRZ 18.06.2018

Pamela Broszat

Statek operowy

Arie w strumieniu

Dźwięk oryginalny 18.06.2018

Michael S. Zerban

Cykl koncertów w centrum uwagi

Świetna opera na małych scenach

WZ 13.07.2017

Lars Wallerang

Cykl koncertów w centrum uwagi

Od starego miasta po Zony z akompaniamentem arii

04.04.2018