top of page

Warunki usługi

Wnioskodawca swoim podpisem oświadcza w imieniu opiekuna prawnego lub opiekuna prawnego, że zamierza wnieść wkład oraz, jeżeli zostanie przyjęty, zobowiązuje się do przestrzegania statutu, w szczególności do terminowego uiszczenia składki członkowskiej oraz do wspierać cele stowarzyszenia.

Brak wniesienia opłaty będzie skutkował wykluczeniem ze stowarzyszenia po dwóch bezskutecznych przypomnieniach. Zmiany adresu należy niezwłocznie zgłaszać stowarzyszeniu.


Początek członkostwa: Członkostwo rozpoczyna się z chwilą przyjęcia wniosku o członkostwo przez zarząd.

Okres członkostwa / wypowiedzenie: Członkostwo początkowo trwa jeden rok i jest automatycznie przedłużane o kolejny rok, jeśli nie zostanie wypowiedziane na piśmie do stowarzyszenia na trzy miesiące przed wygaśnięciem.

Przechowywanie danych / nagrania: Członek wyraża zgodę na przechowywanie jego danych przez IT dla celów stowarzyszenia. Stowarzyszenie będzie wykorzystywać dane wyłącznie w kontekście zarządzania stowarzyszeniem i nie będzie ich przekazywać osobom trzecim. Członek wyraża zgodę na publikację danych medialnych (zdjęć, filmów itp.) Wykonanych podczas prób, występów i innych wydarzeń.

Płatności dokonywane są za pośrednictwem naszego sklepu internetowego lub przelewem na konto:

dane bankowe
Volksbank Düsseldorf, IBAN: DE36 3016 0213 2301 5880 14
BIC: GENODED1DNE

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z info@dlopera.com.

Düsseldorf Lyric Opera eV
Aachener Str. 97
40223 Düsseldorf
info@dlopera.com

bottom of page